FK ܽ

މF

 

݌ P - 2 A ܋

 

                              FL, 񣘄 15, 2012

 

 2011-12 ݋ ݇ ݌ PJ C ܋ :

 

        C i 6.9 i ޼ FH.

 

         C i 2012-13 7.6 i辋, 2013-14 8.6 i辋 ޼ FA. C G񂰋 .

 

        옉 A. C 2.5 i ޼ FA. J C 9.4 i  F ވJ O 59 i FK.

 

        N C 4 5 i ޼ô. eC 𣿶 ޶ ܬ컋 F𣘂A.

 

        M Pf ܮJ i ޼ ݇ F A ޶ G. h ޶ 𴈶 CJ ݂̘  F𣘂A.

 

        2010 ݋ ݇ HK 20.2 i ޼ i 2012 ݋ ݇ K 1.6 i . i般 膴𴈶 FI K ܮJ ⴂ.

 

        މF I M C 裇 O ޼ A.  Fd  O E FK 2.98 i .

 

        GF G 𴈶 ⴂ. I ܬ FK F𣘂A.

 

        F މ GF򣇮 O 40.5 i FK. F 30.4 i . O CJ A . ܉G E ޼ FK.

 

        F F C 승 GF򣇮 18.5 i FK. 2006-07 ݋ ݇ މ M 13.4 i񣰋.

 

        裈 裉F C FFF W 2010-11

 

        ݋ ݇ 5.49 裮 .

 

        C G K ܮJ ܵA.

 

 

925//.ݘ/ꉫw

 

 

 

 

             (ޙ)